Telefonny zoznam

 

        Blog o telefonovaní, telefónnych číslach a komunikácií
      
Telefónne čísla, Telefónne číslo, Telefonný zoznam
  

Telefonny zoznam Telefonny zoznam podla mena Telefónne čísla Mobily Tel zoznam

Telefónne čísla    Telefónne číslo    Telefonný zoznam 

Telefónne čísla   

Mobilné telefónne čísla, medzinárodné telefónne čísla, smerové telefónne čísla. 

 

 

 

  

 

 

     Telefónne čísla - pomáhajú nám v našom každodennom živote. Telefónne čísla nás navzájom spájajú, môžeme skrze ne komunikovať a identifikovať sa. Slúžia teda ako identifikátor. Stačí sa pomýliť v jednej číslici a môžeme zavolať úplne inej osobe akej by sme chceli. Každá osoba alebo firma má svoje vlastné telefónne číslo alebo telefónne čísla. Telefónne čísla bývajú spravidla mobilné alebo na báze pevnej linky. Pri mobilnom telefónnom čísle môžeme volať všade tam kde je dostupný mobilný signál, pri pevnej linke sa dovoláme tam kde sú natiahnuté káble. Samozrejme je možné volať z pevnej linky na mobil a zároveň opačne.  

 

 

  

 

 

V dnešnej dobe sa telefónne čísla vytáčajú jedným stlačením tlačidla, v minulosti sme ich vytáčali na takzvaných ciferníkových telefónoch. Ukazovákom sme postupne vytáčali jednotlivé číslice. Teraz je situácia oveľa jednoduchšia. Technika umožňuje vytáčať daný kontakt aj hlasovým povelom.

 

 

 

Telefónne číslo 

 

     Telefónne číslo môže mať rozličnú dĺžku. Spravidla pri mobilných telefónnych čísla je telefónne číslo zložené z mobilnej predvoľby napr. 0918, 0904, 0949, atď.  a samotného čísla označujúceho daného telefonického účastníka. Telefónne číslo pevnej linky taktiež obsahuje telefónnu predvoľbu, no v tomto prípade sa jedna o predvoľbu konkrétnej ústredne daného mesta do ktorého chceme zavolať - napr. 055, 052, 041. Za ním opäť nasleduje samotné telefónne číslo. Pokiaľ voláme do zahraničia telefónne čísla bývajú dlhšie aj s ďalšími predvoľbami označujúcimi konkrétny štát napr. Slovensko +421.  

 

  

 

 

 

Telefonný zoznam 

 

     Telefónne čísla združuje telefonný zoznam. Sú v ňom usporiadané tak aby sa dali ľahko nájsť a vytočiť. Pritom môžu byť rozdelené na rôzne skupiny označujúce napríklad firemné telefónne čísla, alebo telefónne čísla obyvateľov daného mesta, krajiny. Inou skupinou je napríklad členenie na základe jednotlivých oddelení v rámci firmy alebo  podľa tried na vysokej škole. Telefonný zoznam je dobré mať poruke ak hľadáme konkrétny kontakt na danú osobu alebo organizáciu. Pri abecednom zoradení si jednoducho vyhľadáme to čo potrebujeme.   

  

 

 

 

 

Zlate stranky telefonne cisla 

 

     Telefónne čísla môžu byť umiestnené v rôznych druhoch telefónnych zoznamov. Jedným z nich sú aj zlaté stránky. Zlaté stránky telefónne čísla nám ponúkajú zoznam telefónnych čísel, ktoré nám pomôžu ak hľadáme rôzne druhy služieb, tovarov, ľudí. Obsahujú telefónne čísla a adresy daných subjektov. V on-line forme môžeme jednoducho zadať čo hľadáme, kde hľadáme a systém nám vypíše výsledky. Okrem iného ponúkajú aj rôzne tipy napríklad kde zájsť na obed, na večeru, informácie o rôznych podujatiach atď.  

   

 

Medzinárodné telefónne čísla 

 

     Jedným z druhov telefónnych čísel sú medzinárodné telefónne čísla. Sú to telefónne čísla, ktoré označujú medzinárodný charakter. Môžeme ich používať v styku zo zahraničím, teda ak telefonujeme do zahraničia. Každá krajina má svoju vlastnú medzinárodnú telefonickú predvoľbu. Na základe nej potom môže ústredňa prepojiť hovor do konkrétneho štátu. Medzinárodné telefónne čísla spravidla obsahuje medzinárodný telefonny zoznam.  

 

 

 

Mobilné telefónne čísla 

 

     Mobilné telefónne čísla patria do skupiny telefónnych čísel mobilných operátorov. Umožňuje telefonovanie prostredníctvom mobilných telefónov a mobilným spôsobom. To znamená, že môžeme volať bez obmedzenia čo sa týka káblov, v pohybe a v podstate z ktoréhokoľvek miesta kde je dostupný telefónny signál. Mobilné telefónne čísla majú predvoľbu daného operátora zloženú z 4 čísel a zvyšných 6 číslic tvorí samotné telefónne číslo.

 

 

 

 

Smerové telefónne čísla 

 

     Smerové telefónne čísla určujú smer konkrétneho telefonického volania. Každé mesto má pridelené zvláštne smerové číslo. Skladá sa z 3 číselných znakov. Napríklad: 

 

Banská Bystrica  048 

Martin 043 

Žilina 041 

Bardejov 054 

Bratislava 02 

 

Smerové telefónne čísla sa vytáčajú pred voľbou samotného telefónneho čísla.  

 

 

Telefónne čísla majú nezastupiteľnú úlohu v procese komunikácie prostredníctvom telefón. Umožňuje jednoznačne identifikovať telefonického účastníka. Umožňujú nám komunikovať s inými ľuďmi prostredníctvom kontaktov v telefónnom zozname.  

 

 

 

TOPlist

    

Telefonny zoznam

 

 

TOPlist TOPlist